< Tilbake

Conceptos bidrar med 22,8 millioner kr til samfunnet i løpet av et år

Publisert: 6. april 2018

I følge en ringvirknings-rapport fra DNB, så tilsvarer dette:

  • 6 Årsverk for lærere
  • 6 Hjertetransplantasjoner
  • 1 Kommunalt krisesenter
  • 8 Årsverk i politiet